Sevilla (Spain)

Address
Aviapartner Sevilla S.A.
Aeropuerto de Sevilla
Planta de salidas
Oficina de Aviapartner
A-4, Km. 532
41020 Sevilla
Spain
Services
Passenger Services
Ramp Handling Services
Contacts

Belén Villalobos, Station Manager
belen.villalobos@aviapartner.aero
☎ +34 672 748 061

Commercial Director Spain: Tiago Gaspar
tiago.gaspar@aviapartner.aero
☎ +34 671 048 727

Operation Services
☎ +34 954 449 116
svq.ops@aviapartner.aero
SITA : SVQAOXH

Passenger Services
☎ +34 954 449 110
svq.pax@aviapartner.aero
SITA : SVQPAXH

Lost & Found
☎ +34 954 449 114
svq.lf@aviapartner.aero
SITA : SVQALXH

Ramp Services
☎ +34 954 449 116
SITA : SVQATXH