BRU – Preventieadviseur niveau 1


De Preventieadviseur Niveau 1 rapporteert aan de Safety Manager Belgium die hoofd is van de interne dienst. Samen staan zij in voor het uitwerken en het implementeren van het welzijnsbeleid op de Belgische luchthavens waarop Aviapartner actief is (Zaventem, Luik, Oostende en Antwerpen). Elk zal verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid van een specifiek gedeelte van de operaties. De concrete taakverdeling zal afhangen van de voorkeuren van de geselecteerde kandidaat, en dit op basis van ervaring en kennis van bepaalde werkdomeinen en de woonplaats. De Preventieadviseur Niveau 1 assisteert het lijnmanagement bij het voorkomingsbeleid, maakt risico-analyses (het identificeren van de gevaren), verstrekt veiligheidsadviezen, stelt maatregelen voor en begeleidt verbeteringsprojecten.

Profiel :
  • Getuigschrift Preventieadviseur Niveau 1
  • Ervaring als Preventieadviseur in logistieke en/of technische omgeving
  • Pro-actieve ingesteldheid
  • Sterk veiligheidsbewustzijn
  • Assertief en communicatief op verschillende niveaus (management, werkvloer, vakbonden, ....)
  • Vloeiende kennis van het Nederlands, Frans (!) en Engels

Je kandidatuur stuur je met je CV naar jobs.be@aviapartner.aero