BRU – Preventieadviseur Niveau 1


Aviapartner is de Europese afhandelaar voor passagiers en cargo en heeft zo’n 1.300 medewerkers op de Belgische luchthavens en op meer dan 35 luchthavens in 6 Europese landen. Dag en nacht zorgen zij samen voor een sterke service naar ruim 400 klanten met elk jaar 30 miljoen passagiers en 1 miljoen ton vracht per jaar.

Bij Aviapartner staat de klant centraal. Wij staan voor veiligheid, kwaliteit, collegialiteit, creativiteit en de wil om de beste te zijn.

De Preventieadviseur Niveau 1 rapporteert aan de Safety Manager Belgium als hoofd van de interne dienst. Samen staan zij in voor het uitwerken en het implementeren van het welzijnsbeleid op de Belgische luchthavens waarop Aviapartner actief is (Zaventem, Luik, Oostende en Antwerpen).

Elk zal verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid van een specifiek gedeelte van de operaties. De concrete taakverdeling zal afhangen van de voorkeuren van de geselecteerde kandidaat, en dit op basis van ervaring en kennis van bepaalde werkdomeinen en de woonplaats.

De Preventieadviseur Niveau 1 assisteert het lijnmanagement bij het voorkomingsbeleid, maakt risico-analyses (het identificeren van de gevaren), verstrekt veiligheidsadviezen, stelt maatregelen voor en begeleidt verbeteringsprojecten.

Meer in detail:
 • Het actueel houden van het veiligheidssysteem (Safety Managment System) met onder meer het Gael Risk register van uitgevoerde risicoanalyses en de procedures (SOP) en werkinstructies
 • Het begeleiden van de hiërarchische lijn bij de uitvoering van het jaaractieplan en het globaal preventieplan
 • Uitvoeren van afgesproken (wettelijke) taken in het kader van het dynamisch risicobeheersingsproces
 • Verstrekken van adviezen in verband met werkposten, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen, veiligheidsinstructies en vorming van de werknemers
 • Meewerken aan diverse welzijnsonderzoeken (werkdruk, ergonomie, psychosociale aspecten en welzijnsfactoren, arbeidsongevallen, ...)
 • Meewerken aan het uitvoeren van onderzoeken van luchtvaartgerelateerde incidenten en bij veiligheidsonderzoeken van onze klanten (airlines)
 • Uitvoeren van alle wettelijk bepaalde taken in het kader van de samenwerking met de externe dienst
 • Audits:
  • Begeleiden en opvolgen vanexterne veiligheidsaudits van het veiligheidssysteem en van de inspecties van de bevoegde ambtenaren
  • Het coördineren en evalueren van interne veiligheidsaudits
 • Verzamelen en consolideren van de veiligheidsgegevens voor managementdoeleinden
 • Beheer van correctieve en preventieve veiligheidsacties en het verifiëren van de effectiviteit en doeltreffendheid ervan Aviapartner Belgium - confidential - 01/2020
 • Het opvolgen van de ongevallenrapportage
 • Opstellen/viseren van documenten in verband met arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • De Preventieadviseur Niveau 1 heeft voortdurend contacten met alle niveaus in de onderneming om adviezen te verstrekken over alle welzijnselementen en de toepassing van nieuwe wettelijke bepalingen. Verder vindt er overleg plaats met klanten en contractors om de samenwerking te evalueren en eventueel te verbeteren.
Profiel:
 • Getuigschrift Preventieadviseur Niveau 1
 • Ervaring als Preventieadviseur in logistieke en/of technische omgeving
 • Pro-actieve ingesteldheid
 • Sterk veiligheidsbewustzijn
 • Assertief en communicatief op verschillende niveaus (management, werkvloer, vakbonden, ...)
 • Vloeiende kennis van het Nederlands, Frans en Engels

Contact:
Franky De Cauter, Recruitment Consultant
Aviapartner Terminal 1 – Ingang D, Bedrijvenzone Cargo Machelen 703, B-1830 Machelen (Brucargo) - franky.decauter@aviapartner.aero